Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Skroutz Academy


Προοίμιο

Καλώς ήρθατε στο Skroutz Academy, την εκπαιδευτική πλατφόρμα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.», που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, επί της οδού Αλέκου Παναγούλη αρ. 91, με Α.Φ.Μ. 800863970 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής καλούμενη ως η «Εταιρεία»).

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας υπό στοιχεία www.skroutz.gr δημιουργεί έναν νέο διαδικτυακό τόπο υπό στοιχεία academy.skroutz.gr (εφεξής καλούμενο ως η «Εκπαιδευτική Πλατφόρμα»), δυνάμει του οποίου παρέχει στους συνεργάτες της (εφεξής καλούμενοι ως οι «Χρήστες»), ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και επιμορφωτικά σεμινάρια διασφαλίζοντας ένα κοινό, ελάχιστο επίπεδο επιμόρφωσης και υποστηρίζοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διαρκή ενημέρωση και κατάρτιση των Χρηστών αναφορικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας υπό στοιχεία www.skroutz.gr, τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία μέσω αυτής καθώς και τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών αυτών. Ειδικότερα, η Εταιρεία προσφέρει στους Χρήστες την ευκαιρία να ενημερώνονται αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχει η Skroutz, να αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους ώστε να ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό και να είναι πάντα ενήμεροι για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, στον χρόνο, τον τόπο και με τον ρυθμό που ο κάθε Χρήστης επιλέγει.

Η χρήση της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των εδώ περιγραφόμενων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης καθώς και των τυχόν μελλοντικών μεταβολών και τροποποιήσεών τους.


Πρόσβαση στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και Εγγραφή Χρηστών

Για την πρόσβαση των Χρηστών στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα απαιτείται αρχικά η σύνδεσή τους στο διαδίκτυο μέσω της χρήσης οποιουδήποτε περιηγητή ιστοσελίδων (π.χ. chrome, firefox κ.λπ). Ο κάθε Χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο καθώς και την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής τυχόν τελών σε τρίτους φορείς για την πρόσβαση αυτή (π.χ. στους παρόχους υπηρεσιών internet). Επιπροσθέτως, ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα (π.χ. προσωπικό υπολογιστή) που του επιτρέπουν την πρόσβαση στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα.

Δυνατότητα πρόσβασης στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα έχουν οι συνεργάτες της Εταιρείας που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής και ενεργοποίησης λογαριασμού, και μόνο για όσο χρονικό διάστημα διατηρούν ενεργή συνεργασία με την Εταιρεία. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού του εκάστοτε Χρήστη ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση εκ μέρους του ενός μοναδικού προσωπικού κωδικού πρόσβασης (password). Κάθε επόμενη σύνδεση θα γίνεται από το Χρήστη με τη χρήση (α) της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Χρήστης στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Εταιρεία και β) του προσωπικού κωδικού πρόσβασης.

Η ακρίβεια και η αλήθεια των στοιχείων που υποβάλλονται βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο το Χρήστη, ενώ αποτελεί υποχρέωση του τελευταίου να ελέγχει ότι τα στοιχεία του είναι ορθά, καθώς και να τα τηρεί ενημερωμένα. Ο Χρήστης οφείλει να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει παρέχοντας και σχετικά επικαιροποιημένα στοιχεία στην Εταιρεία.


Διαχείριση Λογαριασμού Χρήστη

Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των κωδικών πρόσβασης στο λογαριασμό του στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα. Τα στοιχεία αυτά είναι μοναδικά για κάθε Χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη να τα χρησιμοποιεί σε αυστηρά προσωπικό επίπεδο και να μην τα αποκαλύπτει σε τρίτους, ενώ παράλληλα αποδέχεται και την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού του.

Ο Χρήστης οφείλει να μην γνωστοποιεί τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήστη του λογαριασμού του στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που δεν απαιτείται να έχουν πρόσβαση στο λογαριασμό. Σε περίπτωση παραβίασης του λογαριασμού ή επαπειλούμενης ή ενδεχόμενης παραβίασης του λογαριασμού του, ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα εγγράφως σχετικά την Εταιρεία και να επιδιώξει άμεσα να αλλάξει κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό του. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη θα φέρει έναντι του Χρήστη λόγω καθυστερημένης ενημέρωσής της για την παραβίαση, ενδεχόμενη παραβίαση ή επαπειλούμενη παραβίαση του λογαριασμού που τηρεί ο Χρήστης στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Χρήστης δεν επιθυμεί πλέον τη διατήρηση του δικαιώματος της πρόσβασης και περιήγησης στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, τότε οφείλει να ενημερώσει τη Εταιρεία για την επιθυμία διαγραφής του από τη λίστα των εγγεγραμμένων χρηστών, ώστε η τελευταία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Ο Χρήστης μπορεί να διορθώνει, αλλάζει, συμπληρώνει ή να διαγράφει δεδομένα και πληροφορίες που έχει προσκομίσει στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, εφόσον αυτή η επιλογή είναι ηλεκτρονικά/τεχνικά διαθέσιμη, άλλως η Εταιρεία θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί, τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί αυτή η πληροφορία άμεσα, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη. Για τη προστασία και την ασφάλεια του Χρήστη, η Εταιρεία δύναται να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία για την επιβεβαίωση ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το Χρήστη.


Περιεχόμενο της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας

Η Εταιρεία αξιοποιώντας τις πιο προηγμένες τεχνολογικές καινοτομίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παρέχει στους Χρήστες μία μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία παρέχοντας πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, όπως έγγραφα, παρουσιάσεις, βιντεοσκοπημένα μαθήματα, διαδραστικά βίντεο, ασκήσεις προσομοίωσης, κουίζ, μαθήματα σε ζωντανή αναμετάδοσης (live streaming webinars) κ.ά. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι κατηγοριοποιημένο βάσει εκπαιδευτικών ενοτήτων, ενώ υπάρχουν και κατηγορίες που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των συνεργατών (π.χ. εκπαιδευτικό υλικό για νέους συνεργάτες).

Η εκπαίδευση των Χρηστών παρέχεται σε εξατομικευμένο επίπεδο και βασίζεται στη διαδραστικότητα. Παράλληλα, οι ασκήσεις και τα διαδραστικά κουίζ συμπληρώνουν και εξασφαλίζουν την εμπέδωση της παρεχόμενης γνώσης, η οποία επιβραβεύεται με πόντους και πιστοποιήσεις. Ειδικότερα, οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα εκπαιδευτικής επιβράβευσης με βάση τη δραστηριότητά τους και την πρόοδο της κατάρτισής τους (π.χ. με συλλογή πόντων, χορήγηση πιστοποιήσεων κ.λπ.).

Η Εταιρεία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των λειτουργιών της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, να απενεργοποιεί ή να περιορίζει την πρόσβαση στο ελεύθερο περιεχόμενο με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες.


Πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης

Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη και λειτουργία του διαδικτυακού τόπου της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας παρέχεται στην Εταιρεία από την συνεργαζόμενη εταιρεία με την επωνυμία «Epignosis UK Limited» (εφεξής καλούμενη ως ο «Πάροχος») δυνάμει ειδικής μη αποκλειστικής και μη μεταβιβάσιμης άδειας χρήσης. Η συνολική δομή της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας ανήκει στην ιδιοκτησία της Παρόχου και των δικαιοπαρόχων της, συμπεριλαμβανομένου τυχόν υλικού που σχετίζεται με τη δομή και τις επιμέρους λειτουργίες της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν επιτρέπεται να αποτελέσει, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταφορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Η χρήση με οποιονδήποτε τρόπο της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας σε καμία περίπτωση δεν παραχωρεί στο Χρήστη κυριότητα επί τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο στις λειτουργίες όσο και στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο οποίο αποκτά πρόσβαση.

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ο Χρήστης έχει δικαίωμα να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του ή / και να εκτυπώσει το συνοδευόμενο εκπαιδευτικό υλικό, για αυστηρά προσωπική χρήση, ενώ δεν έχει το δικαίωμα να προωθήσει σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό για οποιονδήποτε λόγο. Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας.


Υποχρεώσεις / Ευθύνη Χρήστη της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας

Η χρήση της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους. Ο Χρήστης οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών προς τους Χρήστες.

Οι Χρήστες της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας οφείλουν (α) να συμμορφώνονται πλήρως με τους παρόντες όρους καθώς και με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή, διεθνή νομοθεσία ή / και με οποιοδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή / και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία ή περιεχόμενο της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, (β) να απέχουν από οποιαδήποτε παράνομη ή και καταχρηστική συμπεριφορά που δύναται να έχει επιπτώσεις στους άλλους Χρήστες ή και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, (γ) να ενημερώνουν αμέσως την Εταιρεία στην περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας ή οποιαδήποτε συμπεριφορά ή ενέργεια χρήστη που αντιτίθεται στους κανόνες ορθής χρήσης της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, και (δ) να ειδοποιούν αμέσως την Εταιρεία όταν έχουν λόγους να πιστεύουν ότι ο λογαριασμός τους δεν είναι πλέον ασφαλής.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Χρήστης συμφωνεί ρητά ότι δεν θα διενεργήσει, είτε προσωπικά είτε μέσω τρίτου, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες, οι οποίες απαγορεύονται ρητά:

 • προβαίνει σε αποκωδικοποίηση, αντιγραφή μέρους ή όλου της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας ή δοκιμάζει να εξάγει τον source code ή αλγόριθμο της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, αναπαράγει, αναδημοσιεύει, δημιουργεί παράγωγα έργα, πωλεί, εμπορεύεται, ή άλλως εκμεταλλεύεται εμπορικά την Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, αντιγράφει, μισθώνει, διανείμει ή άλλως πως μεταφέρει ή μεταβιβάζει δικαιώματα που του παρέχονται με βάση τους Όρους Χρήσης,
 • προβαίνει σε παράνομες πράξεις, εισάγει εν γνώσει του κακόβουλο λογισμικό, ή άλλο υλικό στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα που θα μπορούσε να βλάψει, διακόψει, περιορίσει ή με οιονδήποτε τρόπο δημιουργήσει εμπλοκή στην ομαλή λειτουργία και χρήση της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας ή/και στα συστήματα της Εταιρείας,
 • χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας είτε για τη διενέργεια ενεργειών που παραβιάζουν οποιαδήποτε νομοθεσία ή δικαιώματα τρίτων είτε ως μέσο διάδοσης προσβλητικών, υποτιμητικών και εν γένει μη αποδεκτών απόψεων και θέσεων, αφορούσες π.χ. ειδικές κατηγορίες δεδομένων, πολιτικές, κοινωνικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις,
 • προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα, ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα σχετικά με το περιεχόμενο και τις λειτουργίες της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας,
 • προβαίνει στην ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/ και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, παρεισφρήσουν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη χρήση της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας,
 • τροποποιήσει, απενεργοποιήσει ή θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα ή την απόδοση της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των δεδομένων ή των συστημάτων (συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης, της σάρωσης ή του ελέγχου της ευπάθειας οποιουδήποτε συστήματος ή δικτύου φιλοξενεί την Εκπαιδευτική Πλατφόρμα),
 • αναπαράγει, αντιγράφει ή επαναχρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέρος της HTML/CSS, της JavaScript, ή των στοιχείων ή των εννοιών οπτικού σχεδιασμού (συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης και της αισθητικής) της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας,
 • παρακάμπτει τα μέτρα ασφαλείας που θέτει η Εταιρεία για να εμποδίσει ή περιορίσει την πρόσβαση στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ή τη χρήση της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας εάν η Εταιρεία έχει αναστείλει ή απαγορεύσει την πρόσβαση στον Χρήστη,
 • βλάπτει ή δοκιμάζει να αλλοιώσει τα συστήματα ή τα μέτρα ασφαλείας της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, προκειμένου να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποπειραθεί να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εμπορικά μυστικά ή άλλες πληροφορίες της Εταιρείας, της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, ή άλλων Χρηστών,
 • προβαίνει στην ανάρτηση υλικού (κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, video, αναρτήσεις και σχόλια στον τοίχο κυψελών, αντικείμενα e-me content, άρθρα ιστολογίου κτλ.) το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομο, απειλητικό, βλαβερό, συκοφαντικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, βλάσφημο, ενοχλητικό, χυδαίο, άσεμνο, καθώς και από την ανάρτηση οποιουδήποτε υλικού θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει παράνομη ή αξιόποινη συμπεριφορά, ή να αποτελέσει παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, ή να εκφράσει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,
 • παραβιάζει, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή, διεθνή νομοθεσία ή/και οποιονδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε λειτουργία της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας.


Τερματισμός Πρόσβασης στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Η Εταιρεία δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια, οποτεδήποτε και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Χρήστη να αρνηθεί ή να διακόψει προσωρινά ή οριστικά την πρόσβασή του στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ή να διακόψει τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας της, στις ακόλουθες περιπτώσεις :

 • όταν ο Χρήστης δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή με οποιαδήποτε διάταξη εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού,
 • όταν έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ο Χρήστης εμπλέκεται σε οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά ή άλλη μη νόμιμη δραστηριότητα σχετικά με τη συμφωνία πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό, ή άλλο υλικό και χρήσης αυτού μέσω Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας,
 • εάν προκύψει τυχόν βλάβη ή ζημία στη λειτουργία της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, λόγω απώλειας ή κακής χρήσης των κωδικών.

Σε καμία από τις ως άνω περιπτώσεις δεν απαιτείται δικαστική εντολή για τις ενέργειες της Εταιρείας ούτε η τελευταία θα οφείλει οποιαδήποτε αποζημίωση. Αντιθέτως, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να αναζητήσει κάθε περαιτέρω θετική και αποθετική ζημία που ήθελε αυτή υποστεί εκ της ως άνω αντισυμβατικής συμπεριφοράς.


Περιορισμός- Αποποίηση Ευθύνης της Εταιρείας

 • Όλες οι πληροφορίες και το εκπαιδευτικό υλικό που περιέχονται στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα της Εταιρείας έχουν αναπτυχθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της λειτουργίας της. Όλα τα περιεχόμενα σε αυτήν παρέχονται «ως έχουν» και «όπως διατίθενται» και χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια, πληρότητα ή χρησιμότητα των οποιωνδήποτε περιεχομένων σε αυτόν πληροφοριών, παρότι η Εταιρεία έχει επιδείξει τη μέγιστη δυνατή και εμπορικά εύλογη επιμέλεια κατά την ανάπτυξη των περιεχομένων της. Στον μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με τον νόμο, η Εταιρεία αρνείται όλες τις εγγυήσεις, εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων -όχι όμως περιοριστικά- αυτών οι οποίες αφορούν την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για έναν συγκεκριμένο σκοπό.
 • Το περιεχόμενο της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας σε καμία περίπτωση δεν συνιστά οικονομική, νομική ή άλλη συμβουλή, παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε επιχειρηματικής ή άλλης πράξεως και συνεπώς η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει όταν το υλικό χρησιμοποιείται κατά τέτοιον τρόπο από το Χρήστη.
 • Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά τους θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα απαλλαγμένα από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν εγγυάται την αποκατάσταση αυτών και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που σχετίζεται με την πρόσβαση ή την αδυναμία πρόσβασης του Χρήστη στις υπηρεσίες και το περιεχόμενο της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας.
 • Η Εταιρεία, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, δεν ευθύνεται για ζημία οποιασδήποτε μορφής τυχόν (άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη, θετική, ειδική ή αποθετική) υποστεί είτε ο Χρήστης της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, μέσω της χρήσης των υπηρεσιών και των περιεχομένων αυτής, στην οποία εξάλλου χρήση προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων, είτε οποιοσδήποτε τρίτος, λόγω των ενεργειών οποιουδήποτε Χρήστη της Πλατφόρμας κατά παράβαση των Όρων Χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου, των ενδεχόμενων ειδικότερων συμφωνηθέντων όρων μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη και της εφαρμοστέας νομοθεσίας.
 • Η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε μη αποδεκτή, υποτιμητική και εν γένει προσβλητική και παράνομη συμπεριφορά εκάστου Χρήστη. Οι Χρήστες υπέχουν την υποχρέωση να αναφέρουν άμεσα και προσηκόντως στην Εταιρεία μας οποιαδήποτε μη αποδεκτή, προσβλητική, παράνομη και αντίθετη στα χρηστά συναλλακτικά ήθη συμπεριφορά οποιουδήποτε άλλου Χρήστη τυχόν υποπέσει στην αντίληψή τους, προκειμένου η Εταιρεία μας να προβεί σε όλες τις δέουσες νόμιμες ενέργειες.
 • Η Εταιρεία δεν έχει ουδεμία ευθύνη για υλικό το οποίο επεξεργάζονται και ενημερώνουν αποκλειστικά οι Χρήστες της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας με δική τους πρωτοβουλία.


«Σύνδεσμοι» (links) προς άλλους ιστότοπους

Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων (websites) και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "συνδέσμων" ή/και hyperlinks. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση τους, ο Χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η παροχή των συνδέσμων στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του Χρήστη και η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου.


Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των Χρηστών. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στις οποίες προβαίνει η Εταιρεία θα ισχύουν από την ημερομηνία ενσωμάτωσής τους στους παρόντες όρους, οπότε συνίσταται στους Χρήστες να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα σελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους όρους χρήσης. H συνέχιση της χρήσης της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας μετά από τυχόν αλλαγές στους παρόντες όρους θα συνιστά την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του Χρήστη των τροποποιημένων Όρων Χρήσης. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Χρηστών αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση.


Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών – Τελικές Διατάξεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν ανακύψει σχετικά με την Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες όρους της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας κριθεί αντίθετος προς τον νόμο, και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει αυτοδικαίως χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.