Αναγαία Cookies


ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
gamification_points_for_course_completion 30΄΄ Ενημέρωση του χρήστη σχετικά με τους πόντους που κέρδισε από μια εκπαιδευτική ενότητα
gamification_completed_courses 30΄΄ Ενημέρωση του χρήστη σχετικά τους πόντους που κέρδισε από τα μαθήματα που ολοκλήρωσε
gamification_learning_badge 30΄΄ Ενημέρωση του χρήστη σχετικά με την κονκάρδα που κέρδισε για την ολοκλήρωση μιας εκπαιδευτικής ενότητας
gamification_points_for_login 30΄΄ Ενημέρωση του χρήστη σχετικά με τους πόντους που κέρδισε από τη σύνδεσή του στην υπηρεσία
gamification_activity_badge 30΄΄ Ενημέρωση του χρήστη για την κονκάρδα που κέρδισε επειδή συνδέθηκε Χ φορές στην υπηρεσία
gamification_user_level 30΄΄ Ενημέρωση του χρήστη για το επίπεδό του ως χρήστη της υπηρεσίας
cookie_dashboard_mode Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης χρήστη για την προβολή των μαθημάτων για τη συνεδρία σε μορφή λίστας ή σε μορφή πλέγματος
cookie_dashboard_sorting_type Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης χρήστη για την προβολή των μαθημάτων για τη συνεδρία ανά κατηγορία (όνομα μαθήματος/ημερομηνία/ολοκλημωμένα μαθήματα/πιο πρόσφατα μαθήματα)
cookie_categories_on_grid Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης χρήστη για την προβολή ή την απόκρυψη των κατηγοριών των μαθημάτων για τη συνεδρία
cookie_visited_course_catalog_info 5 λεπτά Διατήρηση επιλογών προτίμησης χρήστη για την επίσκεψη του καταλόγου των μαθημάτων για τη συνεδρία
export_course_reports_{course_id} 30΄΄ Σημείωση της επιλογής του χρήστη ώστε να ξαναγίνει ενεργή η επιλογή αναφοράς για τα μαθήματα
export_test_reports_{test_id} 30΄΄ Σημείωση της επιλογής του χρήστη ώστε να ξαναγίνει ενεργή η επιλογή αναφοράς για τα τεστ
cookie_test_reports_status_filter Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με το αν οι αναφορές των τέστ θα φιλτράρονται ανάλογα με την κατάσταση
export_system_reports 30΄΄ Σημείωση της επιλογής του χρήστη ώστε να ξαναγίνει ενεργή η επιλογή για την εξαγωγή αναφοράς συστήματος
export_group_reports_{group_id} 30΄΄ Σημείωση της επιλογής του χρήστη ώστε να ξαναγίνει ενεργή η επιλογή για την εξαγωγή αναφοράς συστήματος για την ομάδα
export_branch_reports_{branch_id} 30΄΄ Σημείωση της επιλογής ώστε να ξαναγίνει ενεργή η επιλογή για την εξαγωγή αναφοράς για τον κλάδο
cookie_course_reports_status_filter Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης χρήστη σχετικά με την προβολή των αναφορών για τα μαθήματα ανάλογα με την κατάσταση (ολοκλήρωσης ή μη) για τη συνεδρία
cookie_user_reports_status_filter Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης χρήστη σχετικά με την προβολή των αναφορών χρήστη ανάλογα με την κατάσταση (ολοκλήρωσης ή μη) για τη συνεδρία
cookie_admin_dashboard_chart_period Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση προεπιλεγμένης χρονογραμμής για τη συνεδρία
export_user_reports_{user_id} 30΄΄ Σημείωση της επιλογής του χρήστη ώστε να ξαναγίνει ενεργή η επιλογή για την εξαγωγή αναφοράς συστήματος
export_assignment_reports_{assignment_id} 30΄΄ Σημείωση της επιλογής του χρήστη ώστε να ξαναγίνει ενεργή επιλογή για την εξαγωγή αναφοράς εργασίας
PHPSESSID 3 ώρες Διαχείριση συνεδρίας
CloudFront-Key-Pair-Id 1 ώρα Αποθήκευση αναγνωριστικού δικτύου μεταφοράς περιεχομένου για τεχνικούς λόγους
CloudFront-Policy 1 ώρα Αποθήκευση πολιτικής δικτύου μεταφοράς περιεχομένου για τεχνικούς λόγους
CloudFront-Signature 1 ώρα Αποθήκευση αναγνωριστικού δικτύου μεταφοράς περιεχομένου για τεχνικούς λόγους
cookie_microstats_visibility Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης χρήστη για την προβολή του εικονιδίου πληροφόρησης για τη συνεδρία
gamification_points_for_unit_completion 30΄΄ Ενημέρωση του χρήστη για τους πόντους που κέρδισε επειδή ολοκλήρωσε μία ενότητα
gamification_points_for_certification 30΄΄ Ενημέρωση του χρήστη για τους πόντους που κέρδισε μέχρι την απόκτηση ενός πιστοποιητικού
cookie_dashboard_filter Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης χρήστη για την προβολή των μαθημάτων ως «ολοκληρωμένα» ή «εν εξελίξει» για τη συνεδρία
export_custom_reports_{report_id} 30΄΄ Σημείωση της επιλογής του χρήστη ώστε να ξαναγίνει ενεργή η επιλογή για την εξαγωγή αναφοράς
gamification_points_for_new_topic 30΄΄ Ενημέρωση του χρήστη για τους πόντους που κέρδισε, επειδή ξεκίνησε ένα νέο θέμα συζήτησης
gamification_communication_badge 30΄΄ Ενημέρωση του χρήστη για την κονκάρδα που κέρδισε, επειδή ξεκίνησε Χ θέματα συζήτησης
gamification_test_badge 30΄΄ Ενημέρωση του χρήστη για την κονκάρδα που κέρδισε, επειδή ολοκλήρωσε Χ τέστ.
gamification_survey_badge 30΄΄ Ενημέρωση του χρήστη για την κονκάρδα που κέρδισε, επειδή ολοκλήρωσε Χ ερωτηματολόγια
gamification_assignment_badge 30΄΄ Ενημέρωση του χρήστη για την κονκάρδα που κέρδισε, επειδή ολοκλήρωσε Χ εργασίες
gamification_perfectionism_badge 30΄΄ Ενημέρωση του χρήστη για την κονκάρδα που κέρδισε επειδή ένα τεστ ή μια εργασία βαθμολογήθηκε με 90% ή περισσότερο
gamification_certification_badge 30΄΄ Ενημέρωση του χρήστη για την κονκάρδα που κέρδισε, επειδή κέρδισε Χ πιστοποιητικά
show_completed 24 ώρες Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για τη συνεδρία, ώστε να εμφανίζεται η ολοκλήρωση ενός μαθήματος κατά την επίσκεψη της σχετικής ενότητας
show_gamification_completed_message Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Ενημέρωση του χρήστη για την επαναφορά στις προκαθορισμένες ρυθμίσεις της λειτουργίας «Gamification» μέσω αιτήματος στον λογαριασμό του
catalog_selected_categories Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση της επιλογής κατηγοριών στον κατάλογο μαθημάτων από τον χρήστη για τη συνεδρία
catalog_category_visible_get_all Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για την προβολή της επιλογής απόκτησης όλων των μαθημάτων για τη συνεδρία
export_survey_reports_{survey_id} 30΄΄ Σημείωση της επιλογής του χρήστη, ώστε να ξαναγίνει ενεργή η επιλογή για την εξαγωγή ερωτηματολογίου
marketplace_selected_categories Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση της επιλογής κατηγοριών στον κατάλογο των μαθημάτων από τον διαχειριστή για τη συνεδρία
export_grid_to_csv 30΄΄ Σημείωση της επιλογής του χρήστη ώστε να ξαναγίνει ενεργή η επιλογή για την εξαγωγή ενός πλέγματος σε CSV
cookie_nexturl 30΄΄ Αποθήκευση URL που επιτρέπει στο χρήστη που δεν έχει συνδεθεί να έχει πρόσβαση στην αρχική σελίδα
cookie_admin_right_sidebar_mode Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για τον τύπο πίνακα στα δεξιά της οθόνης προβολής για τη συνεδρία
cookie_calendar_mode Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης για τον τύπο ημερολογίου του χρήστη για τη συνεδρία
gamification_goto_badges_overview Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης για την επισκόπηση των κονκάρδων του χρήστη για τη συνεδρία
cookie_marketplace_sorting_type Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για την επιλογή τύπου κατηγοριοποίησης μαθημάτων στο TalentLMS course marketplace για τη συνεδρία
cookie_ilt_mode Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με το εάν τα μαθήματα προσαρμοσμένης εκπαίδευσης θα προβάλλονται σε λίστα
cookie_dashboard_search Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών αναζήτησης μαθημάτων από τον χρήστη στην αρχική εσωτερική σελίδα για τη συνεδρία
secureMessageCookie 15΄΄ Αποθήκευση κατάστασης σύνδεσης του χρήστη για τεχνικούς σκοπούς
login_token Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Αποθήκευση κατάστασης σύνδεσης του χρήστη για τεχνικούς σκοπούς
cookie_discussion_sorting_type Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με τον τύπο κατηγοριοποίησης των συζητήσεων (π.χ. εβδομαδιαίες, ετήσιες, όνομα κοκ)
cookie_visited_marketplace_info 5 λεπτά Διατήρηση της επιλογής του χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με το αν επισκέφτηκε την άγορα μαθημάτων του TalentLMS
cookie_visited_course_library_info 5 λεπτά Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με το αν επισκέφτηκε τη βιβλιοθήκη μαθημάτων
cookie_users_mode Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με την προβολή των πληροφοριών του χρήστη σε λίστα ή σε πλέγμα
cookie_users_status_filter Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με το φιλτράρισμα της κατάστασης (ενεργή/κάθε τύπου)
export_ilt_reports_{ilt_id} 30΄΄ Σημείωση της επιλογής του χρήστη ώστε να ξαναγίνει ενεργή η επιλογή για εξαγωγή μιας αναφοράς μαθήματος προσαρμοσμένης εκπαίδευσης
export_training_matrix_reports 30΄΄ Σημείωση της επιλογής του χρήστη, ώστε να ξαναγίνει ενεργή η επιλογή αναφοράς για τον πίνακα εκπαίδευσης
cookie_cms_edit_visible Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με την ορατότητα της επιλογής ”Επεξεργασία μενού" στην αρχική σελίδα
cookie_just_loggedin 30΄΄ Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με την πληροφορία ότι ο χρήστης μόλις συνδέθηκε
cookie_visited_course_catalog_index Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με την επίσκεψη του καταλόγου μαθημάτων
catalog_search_value Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με την έρευνα στον κατάλογο μαθημάτων
cookie_catalog_mode Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με τον τύπο καταλόγου
cookie_catalog_sorting_type Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με τον τύπο κατάταξης στον κατάλογο
cookie_courses_status_filter Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με το αν τα μαθήματα θα φιλτράρονται ανάλογα με την κατάσταση
cookie_admin_announcement 24 ώρες Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με το εάν έχουν γίνει ανακοινώσεις
autologin_admin_mode Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με την αυτόματη σύνδεση
cookie_old_browser Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με τη χρήση παλαιού φυλλομετρητή
cookie_training_matrix_user_status_filter Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με το εάν ο πίνακας εκπαίδευσης θα φιλτράρεται ανάλογα με την κατάσταση
export_unit_matrix_reports 30΄΄ Σημείωση της επιλογής του χρήστη ώστε να ξαναγίνει ενεργή η επιλογή για την εξαγωγή αναφοράς πίνακα για την ενότητα
cookie_unit_matrix_user_status_filter Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με το εάν ο πίνακας ενοτήτων θα φιλτράρεται ανάλογα με την κατάσταση
cookieCatalogLoginReferer 30΄΄ Αποθήκευση κατάστασης σύνδεσης του χρήστη για τεχνικούς σκοπούς
cookie_visited_course_library_index Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με τα μαθήματα που επέλεξε και σχετικά με τα μαθήματα που αναζήτησε στη βιβλιοθήκη
course_library_selected_categories Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης του διαχειριστή για τη συνεδρία σχετικά με κατηγορίες ταυτοτήτων που αντιστοιχούν σε κατηγορίες θεμάτων
course_library_search_value Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με το αν διενεργείται έρευνα στη βιβλιοθήκη των μαθημάτων
cookie_visited_marketplace_index Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με τα μαθήματα που επέλεξε και σχετικά με τα μαθήματα που αναζήτησε στο TalentLMS marketplace
marketplace_search_value Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με το αν διενεργείται έρευνα στo TalentLMS marketplace
cookie_unit_matrix_settings Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με το εάν θα ενεργοποιηθούν κάποιες επιλογές στον πίνακα της ενότητας (σκορ, χρόνος)
cookie_training_matrix_settings Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με το εάν θα ενεργοποιηθούν κάποιες επιλογές στον πίνακα της εκπαίδευσης (κωδικός του μαθήματος, πρόοδος κοκ)
cookie_course_library_language Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με το αν θα επιλεγεί γλώσσα στη βιβλιοθήκη των μαθημάτων
hide_switch_to_plus_modal Μέχρι να κλείσεις το φυλλομετρητή Διατήρηση επιλογών προτίμησης του χρήστη για τη συνεδρία σχετικά με το εάν θα εμφανίζεται δυνατότητα μετάβασης στο Talent+